EK-乐在韩国-韩国留学生论坛-韩国华人论坛-韩国婚姻-韩国打工网站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

乐天世界在线预订韩国整容
乐韩美容韩国美食韩国整形
查看: 102636|回复: 853

[签证] 韩国各种签证的申请条件与方法

  [复制链接]
发表于 2012-2-16 15:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

更多精彩内容登陆后可查看,马上注册,享受更多服务。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
韩国登陆证延期网上预约教程
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( ~/ ~1 X2 M7 w4 }( x, |4 o* ~# q

) v  Q5 d+ G  R$ D- u4 _签证的一般信息 :http://bbs.enjoykorea.net/thread-837032-1-1.html7 p6 N3 E8 P( V5 R3 X% o. p
韩国签证办理的详细材料以及其他:http://bbs.enjoykorea.net/thread-1575940-1-1.html( t+ j; X9 Y; ^4 \& F6 c
韩国旅游签证办理的详细材料以及注意事项http://bbs.enjoykorea.net/thread-1575948-1-1.html+ _$ V/ _! I2 T% {
2013年最新政策,对中国免签以及落地签的国家http://bbs.enjoykorea.net/thread-1575954-1-1.html
( n) `9 A, e* B8 `# c+ k% k

/ h4 C6 t+ `, n' r5 ?- x中国公民免签入韩国的详细介绍:http://bbs.enjoykorea.net/thread-1942458-1-1.html
% s+ D: U  g( ^& g9 f% E8 n

7 [! B. [  C( T4 J; N  o" {; v2013年8月1号最新公布,韩国各个签证的申请条件以及所需材料:http://bbs.enjoykorea.net/thread-2008440-1-1.html2 I; x- O) L  a4 h% J! }
, ]- y9 P7 M& Q( b: P
韩国以入国为目的的签证(A-1,A-2,C-1,C-3,C-4,D-10,F-1,F-2,F-3,F-6,  D-2,F-4,F-5,H-2),申请所需材料(2013年最新):* ]! o& e1 R5 ]3 J9 b+ R' g! A) ?) B
http://bbs.enjoykorea.net/thread-1942457-1-1.html % A. i! T! E) o: A+ h6 t

0 x" T  h4 ?% _  q$ q8 n! V& v' b* R0 `" r9 ^( W
韩国外交签证(A-1) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836928-1-1.html
% D0 N3 K5 j* }% W韩国公务签证(A-2)  http://bbs.enjoykorea.net/thread-836935-1-1.html
' R/ `7 D) y/ k, v2 [韩国协定签证(A-3)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836940-1-1.html( G3 c  ?2 e' j
韩国免除签证(B-1)  http://bbs.enjoykorea.net/thread-836979-1-1.html, g! ?9 G4 M" X: R
韩国旅游经过签证(B-2) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836979-1-1.html
6 J6 O4 C% k, W/ Y2 \7 `6 |# S; I1 V- e9 h% a/ f
语言研修C3签证全过程(上海领馆)http://bbs.enjoykorea.net/thread-75400-1-1.html! C6 ^+ X4 t9 x' y4 k$ N# P
我的经历——C-3韩国个人旅游签证@上海 http://bbs.enjoykorea.net/thread-40880-1-1.html" d7 r( Q3 f4 `" i5 ?( O
韩国短期综合签证 (C-3-1) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836951-1-1.html
3 d4 _% A! n2 J' @* ~. p% K韩国纯粹旅游签证(C-3-2)  http://bbs.enjoykorea.net/thread-836953-1-1.html
  k; [( Q) u8 ^# v8 K韩国医疗观光签证(C-3-3) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836954-1-1.html
- N. _; m9 h; b# A" t韩国短期商务签证(C-3-4)  http://bbs.enjoykorea.net/thread-836955-1-1.html
' t, b; q5 B, e4 _, b. w韩国短期就业签证(C-4) http://bbs.enjoykorea.net/thread-811050-1-1.html0 T+ R) L9 V6 a3 g+ Z0 y! j
5 v$ X. n" k& c# u6 b$ \
韩国留学签证 (D-2)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836947-1-1.html4 H' Z7 f9 L; }5 u3 c
韩国交换学生签证(D-2-F)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836969-1-1.html
7 ?9 H6 w! f" C# |, i, w: q韩国产业研修签证(D-3)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836992-1-1.html: O' J4 @0 f9 Y7 m
韩国语言研修签证(D-4)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836949-1-1.html
& K) Z/ e& a2 z# d: R. h7 {首尔地区 D-4延签简易图文攻略 http://bbs.enjoykorea.net/thread-608789-1-1.html
. e- e9 x3 `# j& d) @韩国企业投资签证(D-8)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837006-1-1.html2 m5 m2 V& O( r1 R& `2 o
韩国贸易经营签证(D-9)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837008-1-1.html0 R3 ?6 r' [* h
韩国留学生求职签证 (D-10)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836941-1-1.html1 A- B0 A7 D8 `; a% }5 l1 Y
6月1日起韩国大学毕业后D2签证可以换D10求职签证  http://bbs.enjoykorea.net/thread-623528-1-1.html
& O: o2 d9 C2 K1 b韩国D2,D10 签证网上延期:http://bbs.enjoykorea.net/thread-923815-1-1.html 2 ~) Z$ E+ S9 }& ~* a' b, h

! Q9 I7 L6 R2 I, B  P4 b韩国签证D2 转 E7 ,D4转D2 ,D2转D10:
9 ^) w8 n) U' Z, J8 x% V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: d* T# t7 g$ C$ m

% r9 Y. N6 V) p2 @D-2转F-2-7:http://bbs.enjoykorea.net/thread-1725578-1-1.html4 Y; O# E( f5 D. |2 W( D

8 d( r5 h  W  l韩国会话指导签证 (E-2)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837034-1-1.html' I2 D6 m5 E  e+ ]$ t9 {' Z
韩国特定活动签证 (E-7)http://bbs.enjoykorea.net/thread-839562-1-1.html
6 [* y; c  V4 f  v+ Q! ?* u3 U1 L韩国进修就业签证 (E-8)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837021-1-1.html
% |# {+ n; J  W7 t韩国非专门就业签证 (E-9)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837028-1-1.html' c3 O7 E; e- z9 L2 c. I2 K( g
0 C( V( P7 a6 f4 ^4 L# g
韩国访问居住签证(F-1)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836966-1-1.html
6 N! T8 U' @  y) z韩国居住签证 (F-2) http://bbs.enjoykorea.net/thread-837012-1-1.html
! x+ B) f) d+ u* D0 T韩国驻上海大使馆F2签证攻略
http://bbs.enjoykorea.net/thread-679206-1-1.html
' @( c+ o- X5 [, ~! c: S韩国在外同胞签证 (F-4) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836965-1-1.html
  I2 w  \6 D/ ^5 {1 ~韩国永住权 (F-5)http://bbs.enjoykorea.net/thread-811038-1-1.html1 S# y$ w2 Z3 I2 J: I& m
韩国结婚移民(F-6) http://bbs.enjoykorea.net/thread-836962-1-1.html8 ?; I* N: u% _# R" P8 @1 b, M" F
( _4 x. p9 y. F3 m* q3 U
韩国观光就业签证 (H-1)http://bbs.enjoykorea.net/thread-837018-1-1.html
% p# Y, m: [3 X4 n1 k) t韩国访问就业签证 (H-2)http://bbs.enjoykorea.net/thread-836964-1-1.html/ _8 U9 R( v* m* Z! M2 Y
(H-2)签证变更(F-4)签证http://bbs.enjoykorea.net/thread-930314-1-1.html
8 n, u" u4 @* z0 G5 ~
. p/ i- Y% X. V关于韩国变更《留学回国人员证明》办理时间及地点的通知 http://bbs.enjoykorea.net/thread-835710-1-1.html  @& t6 f; {* ?
1 r# N+ J# A0 w* `& g
中国申请美國旅行签证注意事项
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

0 N( u5 d3 R* x" d! ~韩中国际婚姻: 申请签证时注意事项 http://bbs.enjoykorea.net/thread-602789-1-1.html& w4 }. I+ z  C% V" m
有关签证的常见问题 http://bbs.enjoykorea.net/thread-606847-1-1.html( Q/ h9 E) @" p) C3 o6 Y
签证滞留期延长申请之滞留资格35个介绍  http://bbs.enjoykorea.net/thread-610075-1-1.html
5 E2 @' X5 n- `% T+ f8 D

: {- B) M1 r5 j. H在韩国申请日本签证 经验分享  http://bbs.enjoykorea.net/thread-837237-1-1.html$ b$ k8 o9 i) [3 Y
从韩国去别的国家旅游签证的具体申请流程
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. r. p, i/ D$ H
, S% f# N  j8 ^& e- `' R
韩国入境须知:
8 p* }3 _: @. L) \$ _入境须知 - 检疫$ T) H" `# W2 X6 }; m
入境须知 - 海关
5 o# D, {% Z. u# O入境须知 - 通关必备材料
* W9 }1 E6 ?/ |& i大韩民国出入境管理局(韩语)
( D; i) T' z$ n% N! k[签证]有关签证的常见问题/ [! I2 a7 j% T4 m+ E6 M% `
[手续]韩中国际婚姻: 申请签证时注意事项
! w4 g5 z  a# i8 H" Q& u2 }7 x7 ^[提示]有关韩中国际緍絪的常见问题
7 B3 R0 V  O* f[签证]新版签证发给申请表 APPLICATION FOR VISA(自3月28日起
% Z, O4 t$ m9 Y* o% n5 v9 z[签证]领事馆: - 各种表格下载, w- F( a; H$ v' O8 y$ H5 I
3 f' O2 y! I0 k7 I$ K9 p) ^
韩国留学签证号,正签和返签的查询方法http://bbs.enjoykorea.net/thread-1542213-1-1.html
5 u: m0 ~: f/ X4 {3 g
4 s# ?0 g" G* o6 P" ?  S& [' O+ C9 G; \4 @+ ^! C7 |& O

" E9 k' L9 t0 s& G8 g5 j5 ?# B% P  }9 N, z

! ]6 K0 n) B) ]1 F* A+ f; m, V. z/ F6 I5 ?
& ~% c" Q4 o$ k

& ^* r! l. e9 _6 a5 M! Q$ s
: ^3 ?; j8 d" x# ?9 ?' O% g* s! W* Z. r/ ~) `

; o0 Y, z$ r4 |  v

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
jlzhang + 6 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-2-16 15:25:52 | 显示全部楼层
86免费国际电话
本帖最后由 左手`天空 于 2012-2-16 21:37 编辑
* t0 f. r& @, E# @, }8 n, W3 i" V
# d7 p, ]3 r2 ~7 L各种资料均来自于网络 仅供大家参考
- j! P+ ?" m9 J2 o3 P) f1 M* O6 ^' h( ?, p( Y7 `: \4 ]7 T7 ?7 }% {, w0 _, i
如果还想知道更多的信息,请在帖子下方留言回复

0 P! f) a2 c0 h2 b. C6 G/ Q3 H1 e
我们会尽全力为您提供帮助3 j% `; g4 H4 B( }4 s' b3 t4 _$ |6 E

0 ?, g7 w9 E+ {9 A9 s$ M1 G- i1 E: R: D$ A8 z7 e; |/ Q+ e
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 16:21:05 | 显示全部楼层
也是支持,我代表大家顶你了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 17:59:09 | 显示全部楼层
86免费国际电话
支持支持。。。。这么细心哦。。。找高管给你加奖金。。。呼呼

点评

呵呵 呢更好  详情 回复 发表于 2012-2-16 23:26
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 19:29:43 | 显示全部楼层

点评

希望对您有所帮助  详情 回复 发表于 2012-2-16 23:27
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-16 23:26:56 | 显示全部楼层
尐、佳熙 发表于 2012-2-16 17:59
% c) Y( O5 l) Y9 X1 d支持支持。。。。这么细心哦。。。找高管给你加奖金。。。呼呼

$ X8 D+ G7 v  I呵呵 呢更好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-16 23:27:05 | 显示全部楼层
王茧 发表于 2012-2-16 19:29
$ G$ [5 J, M2 c+ Q" K4 n& m* i; Z
希望对您有所帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 05:01:33 | 显示全部楼层
各种签证的申请条件与方法

点评

呵呵 希望能有所帮助  详情 回复 发表于 2012-2-17 10:13
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-17 10:13:24 | 显示全部楼层
nannanxiaoya 发表于 2012-2-17 05:01
" ^+ `2 k5 M4 X( d! Y, o; Q各种签证的申请条件与方法

0 f" ]  h8 E  I; }  Q1 j呵呵 希望能有所帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 10:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
好贴  顶
4 X, a; b$ n" h7 n% L

点评

呵呵 谢谢支持  详情 回复 发表于 2012-2-17 10:55
回复

使用道具 举报

*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|广告合作|小黑屋|手机版|Archiver|免责声明|EnjoyKorea-乐在韩国 ( 苏ICP备07008764 )

GMT+9, 2018-1-18 18:48 , Processed in 0.146369 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表