EK-乐在韩国-韩国留学生论坛-韩国华人论坛-韩国婚姻-韩国打工网站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

乐天世界在线预订韩国整容
乐韩美容韩国美食韩国整形
查看: 7241|回复: 16

[美味店铺] !!!

  [复制链接]
发表于 2016-5-23 07:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

更多精彩内容登陆后可查看,马上注册,享受更多服务。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 傻女人 于 2016-6-2 13:56 编辑
: t" o) Q. h, [% b4 @4 P5 p: ?' m3 {
hhhhhhhhhhh
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2016-5-25 07:24:52 | 显示全部楼层
86免费国际电话
马上 粽子节了
& D1 d' r+ g* t' R0 k$ m7 s
来自苹果客户端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-29 20:07:01 | 显示全部楼层
。。。- V2 n9 P( i; ?) V3 P0 f
。 。。
2 o& T8 m( B3 s& R9 g- d。\|/。
7 w( L) L9 k+ f9 C0 w$ d# \     Duang 一下' b! g( I# t0 l, R' \( P1 B
。/|\。. m& {/ C# x5 a6 a% o8 L
。。 。。. e& L9 Y5 R6 [/ ~! ], z0 X
。 。   _% S$ O! K, O0 x

# C6 f$ e& k$ Q- j. ]5 p
来自苹果客户端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-31 22:29:19 | 显示全部楼层
86免费国际电话
本帖最后由 傻女人 于 2016-6-2 13:56 编辑
3 D- q0 t4 F: i+ E& r* o' J9 P5 P" p4 j2 E9 G" J7 q
8 X; ^& C& W+ A/ q
来自苹果客户端
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 21:04:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-27 23:26:20 | 显示全部楼层

小车锁车门屏蔽器【★183★3864★0662★】无内衣时代

??????
- V0 ~4 r3 x6 |6 J( E( F$ q$ i???
4 b  s9 o$ U1 H????????¤????±?è???”??????‰é???…?????”???…è??183??…3864??…0662??…??…?‰??‰????2876??…40272??…??…??…- n1 f7 m2 u& e& y6 z; ]6 B% f
??…é????—é—¨???é”??·??…·???é????—é—¨???è??é’??????????è??é’??????????é”??·??…·??????é”????è????????é”???????????±?è??????‰°??¨????…¨???è?§??°??????????????±é??è?§???????”????é?‘???é?‘???è???????????????????·è?????5 H: a; ~: y. w/ T
??…??…??…?‰??‰????2876??…40272??…??…??…
/ D- b* C. x+ X* \??§?“??????????$ B( Z4 H. R+ |0 H; {2 v
?±?è????????é????¨??‰???è?????è?????????‰°????±?è”?é????§??¨????????·?????¨
5 f' N9 N+ _* G9 V????”¨????—?????????—é????§??¨???é???????????è???±?è?????è????????é”????è??
- Q. ~% ^9 b3 L- x- R. R- V* ]é—¨ ?—?è???????????????????¨??????è??é????????????‰°?±????????¤§??????200
" [. C6 x5 o! D4 `?±???????é????¨??‰???????‰???”è???????????????‰°?·??…·?????¨????????????è????? [img][/img]2 ~4 P2 P3 U- z; U) T% r
?¤§???????‰°è·????è??è?????????”??????????????°±è??é?????è???????§?“????é??2 t. H( x3 g# m# l; T
???è??????”¨é?”,é??????”¨é?”??????è??è?? ?????°????????§????–°?±?è??é????§
3 b; N: @' Z* [9 Q" i. W??????é????¨??‰?????????315-433???é?‘?????‰?±?è??é????§??????é????¨??‰??¨. a8 k# |8 n8 b4 c5 {0 a" p5 `4 z
????”¨????—?????????—è???§??’?é????§??¨?“??§????é?????????—?è??????????? ?‰?
( A+ @8 R- e  z' `; J4 C- j+ w8 C; B?????? ?????¨???é????????????‰°?????§?“??????????é???????—????‰°è??????‰????
* m! w& W  m. {" T????¤§???????±?è??????‰°è·??????????é????????é????¨??‰?????‰???????????????
6 l; g( N3 N; W: E9 j& h?”¨è???????”?????????è???????—?¤??????????è???????‰?‰?è‰?????…·??‰??’è????§5 N4 }! @: w* C# p! G
?????…é?¨??‰9v?”??±?????”?????????”?????‰???????‰°è·???????1-200?±???????
+ Z. g# g3 |# u* W8 h: O3 m2 T* R???è????¨200?±???…???è???????…??¤?‰???‰?±?è??é???…???????é—¨???é????§?¤±???+ ^% h, s' N9 L+ L) b& w0 N% B3 O
??‰???????????‘???,???è?…??????è?…é????§?????·????”¨??????è??é’?????????—??‰
: p9 o: |! n; ?7 H2 Té?????è??????±?è??é????§?????·??????é????¨??‰?????“?§??°?????????????????…?
& m8 H) U$ f2 @; b?‰?????“???????é??è”???§??????1 D6 K. h/ Z+ Q4 ?- k
???è??????????? é?????è???????????è??????????…??…??…?”???…è??183??…3864??…0662??…??…??…. p; l( Q# K8 o$ q
?…¨????????°é??è?§???é—¨ ????¤???…é??,???
4 O1 g1 Q! y$ R6 e?????…???,???è???????¤ é?????è???”± ?…??????§?“???¨**è???????… ??????è?§
, A) {" X9 a: E! ]% S0 z3 A# V??°????????‘????·????é???…¨???è?§??°????????????????…??????§?“??‰???‰??????
/ Z! W7 L$ Q* I5 W( Y5 G?…?è???”¨??????????????????è????¨?”????è????°?????????????”¨???è????????è??& g: A( P" I  c7 D' N
??????è????¨???????”? ?…¨???è?§??°??????.?…??”????é?‘.?????±é??è?§.??????
/ E% ]0 G. _3 y$ ~( A& a??????
9 ~! P1 X0 m. c. _
! M! ^. z( O5 e0 B! d: w# D. ^( d????–????è??????????¤????”??????‰é???…????---??¤????”·?????°????±?è????????????‰°??‰??¨ ???è·‘??°é“?è??é—¨???“????????…?…””???????????°?????‰??°??????“é?‘???”??????è??è·?è???????–????????????????–?è????…??·??°??‘????????“????…?????‰??¤?????????·??????é???????‰?????—??????????‰????é???????—??????é????????( W: {5 y# C! \4 A1 r9 R9 e
????????’???????????—????’???’?????????é?????????????·??????????????¤????????‰?‰??§‘????”±????‰??¤????????????–???????????¨??????????????¨??‘???è?±900??°??????????±?è?????é??????‰°??‰??¨????????°???è??è??????????¨è????????????·??…·???????§?é??è°??????????<a  target="_blank">?±?è??????‰°??¨< a>  * T/ W2 T4 y5 F
????????????????????’??“?—????????????—??????é?????é?‘????????¨è??????????°?????·è·?é??è?—é?“????±±???è·????è??é“?è?????è??é—¨???????‰????????????¤?—??????????????…??”???????é“?è?????????????????????°???????é“?è????“?”¨???é?‘è‰???‘?–?è???”??…????è????????è??è??????¤???±
- L; r. Q1 F' {??…???é?????é??è???????????
9 d! K- k8 n6 w+ C1 K9 L, G- Z* ^????????—??????é?????è§?????????????é?‘è?????è·??°?é?????è??è????????è?—é?“??????????????????é“?è??é—¨????—????????…??”????è?????é“?è????????????°±??¨??–?”¨é????§??¨é”?é—¨?—????é??????·?è?°??°è???—??????‰????±?è????????????‰°??‰??¨??‰é’????é?????????‰°?????????
" o" q- q7 j2 M3 q2 x??????é??????????—????‰“???????…??”?????±?è??????¤???±?????—è?°é?????é?‘è‰???‘?–?è?????é??????????¨????—????é???????—?‰?????????¤???????¤??????????????”?è????????è§?é????°??????2 Z+ }( m- v( B
????????—???é?‘?????¨è???…??????°????????°??????????‰“?????‘?–?è?????????????‘??°?????‰??‘???????¤??…??????–?????????“é?‘???é?‘”????°??…??????–????¤??…????è?????è???’??????¨è??é?????é?????è????°????????—???è°??§°??·?????‘??’????…?????????????é???????–????…???????( }$ _0 v! n' {, A- O
????????¤?????????è?”??????è???–??????°????…??”???????????????????è????????é”?????????—??????é?????????±?è????????????‰°??‰??¨????????????è?????è?°è?…???????–‘é—?è?”???????±?è??è§??????¨??????è§?????????¤????±?è??è§??????‰é???…???? é???????…???????±?è????????????‰°??‰??¨6 h/ H' L5 |1 f2 l  x
???è?????è?????????‰°????±?è”?é????§??¨????????·?????¨????”¨????—?????????—é????§??¨???é???????????è???±?è?????è????????é”????è??é—¨ ?—?è???????????????????¨??????è??é????????????‰°?±????????¤§??????200?±??±?è????????????‰°??‰??¨???????‰???”è???????????????‰°?·??…·???
$ A) i; l- A; ^! U??¨????????????è???¤§???????‰°è·????è??è?????????”??????????????°±è??é?????è???????§?“????é?????è??????”¨é?”,é??????”¨é?”??????è??è?? ?????°????????§????–°?±?è????????????‰°??‰??¨?????????315-433???é?‘?????‰?±?è??é????§??????????‰°??‰??¨??¨????”¨????—?????????—è??  }5 N' O, V! h2 X: o9 _
?§??’?é????§??¨?“??§????é?????????—?è??????????? ?‰??????? ?????¨???é????????????‰°?????§?“??????????é???????—????‰°è??????‰????????¤§???????±?è????????????‰°??‰??¨è·??????????é???±?è????????????‰°??‰??¨?????‰????????????????”¨è???????”?????????è???????—?¤??????????è?????6 b' r. g+ s1 c4 `$ L
??‰?‰?è‰?????…·??‰??’è????§?????…é?¨??‰9v?”??±?????”?????????”?????‰???????‰°è·???????1-200?±??????????è????¨200?±???…???è???????…??¤?‰???‰?±?è??é???…???????é—¨???é????§?¤±?????‰???????????‘???,???è?…??????è?…é????§?????·????”¨??????è??é’??????”é?°??????é????????! ^; F# b; T) v  z& j& f6 P6 |' S
??—??????è?????????”°????¤§??—?????—??‰é?????è????????è???°±???è??è??????”¨é????§??¨é”?è??é—¨é”??????????è?????????·????é”????è??é—¨?????‰è???????????????°±è???…?è????…??—??–è???‰???????è????¨???????????????è??????°±?’?è???…?è???·±???è????…?????·?????‘???????¤??????????
2 A! q# c: v% j& c" T8 D/ F??????è?§??°???????????????è???–????é?’????°‘???è?·???è?????è????…??“???é????????è??é???‰??“????è???”??…?è?????4 G% M, V) X' Y) x
?????????é???????‘?????¤????????…è??é????‘??‰# m3 y* U' h( }
???????±‰????‰??????????è…°é?¨???????????????è??????????????????????°?±‰???????‰?é—???–?????????è??è?¤???
9 _' z& F! l1 {' x% \5 Y, B???????–??????‘?±?è??21??–?????????è?????é??????–???–??…è??????—??·?è???…???‘???????—?????”????????????¤è?????????§??§????????’????è???????‘???é?????????????—???????°‘???é—???????????????????????”???“?????¤??????è????‘???è??????¤?è§?????????????觑è§????????”???????è?????é???…????é??è?????è§??‰????????…????è?·??‘????—?è?????????????”????????…è?¤????????????
3 u* O' }+ _: h. s" J) U! g" [7 B  Q?????????????±‰????‰??????????è…°é?¨???????????????è??????????????????????°?±‰???????‰?é—???–?????????è??è?¤????‰?è°“è?¤????…?????????‰??¤???è?¤??????è?????è…???????????????????è????????????????–????‰????“???è??”?????????????–?????—?????–??????????????°±???????”±?????¨???è??è?¤??…????·??????????????????¤??…?????????è??“è???°‘????????°????”????”??????è??????????????è?…????…??????????“???è§???¤???????????§????—??°?è§?è?…??????????????????è±????????”??¨????è???????“è??”???, T& h: O. _" V9 H, C/ q+ @, F, }
????????“??????é??????????…é???????????è??????????¤??????è?????é?????é??????¤§è???????”è?·??????????–?è¨??–?è?????è??è???????—?¤?è??????????????????????????é???????????é????????é—?é?????????????????é????????????¤§è???…?é?“??????è??è????????????????¨??¤è?…?”?è§??‰§????????°???é???§?è?¨??°è??è–????è??è???????°???è??è…°????????????é??é…?è?????????????¨è??é?¨è??é—?????????—??±???è??è?…??????è????????????§°é?“????????’??????è??è?????è?????“???è???·±è??”???
" b6 z: O) K; f5 ~$ j# n8 A; Y. m??????????§???????????§??±‰?—??????????è?…???è?????è???·±è?????“????‰?è??è?????é????????é????????è??è??????????‰è§’????…????è??è???????????é??è???‰?é???????‰è§’è??è??????°–??‰???????????¨è…°é—????????????????è…°é?¨???????¤§???”??????è???·±è??é????“?????§???é??????????°???????????“?????’????????????????????????????¨‰??·??“?????????????…????é????????é????…è??é??è????°????–‘?–“é??è???????¨è???§??§????é??è?????????????”?????¤???????????????è?–é??è????‘?????‘??????????—?è????°é?”é?–???è??é??????????‰?????????????…????é???????????è??è?????è?±??‘?????“????±‰??????????????¨???é???…??????????è§???°è??è??è?…???????????“???????¤???????é??????‰???‰é??é???????¤??°???????????????????????°?¤?????????°????????????????¤?è????‰?????·???é?…??????è?????è???????‘è?±??????è?????????????????????????????????????????è????”è????’é?¤??—è????????????????????è???…?é—??????‰????????????è???·±è????????????‘??????–è?????è?????????”?????‰????è?????????????????????????????é??????????¨??‰???è????·???????¤§??—?¤????è?–?????????è??è??è?????????¨???·???# s8 z( ?' G4 s7 N9 a
??????????????¤???????????¤??§??????????????…è????????????????·??????è????????é?????????????¨???é?–è?—é?????è??è???‘????è°?????????–?????????è?? è°??????????è????????????…????è?????è???”±?…?????????? è°????è??????‰?????????‰??…è???????±???è?…???é?’&hellip;&hellip;“?????‰??…è??”???“??±???è?…”??–??’??¨???è?·??????è????????è??????????“?????·?”¨????‰???‘???é?????è???·±??????è?????????–?????????·?????±???è?…?…??”???????è±????è???????????“??????17??–????’?18??–??????é????????????????…è?¤???”——?????…è?¤???“??????è??è§?????????????è??è?±???è????????????????????è???¤????”???
3 s) t) D- G+ O( h% l  V. |8 ~????????????é????????é—?é???????…é??è§????????????”???????????????é??é?????è??é?????è???°–???è??è????????è???·±è???????§????????????é’????è??????????‰è?????è???—??????????é’????è?????é??????????‰???è?????è“?????????????é’????é??é????‰?”¨????”??’‘?????????è?????è?¨è?????é’????????????…?”¨???“é??????¤??????????é??????¤??“”???”????±??±????????????????é???§??????????è?°è·??????—????‰??‰???????é—¨???????°±?—????é??è??????????°???????”????????¤§???????????—???è???????????????’???????è???????????????????????è???¤????è???????????è???????????è????·???è?·è??è??é?????艰è????“???????·???????è?????é???¤–???????????????????—??–‘???????‰§??????????????????è????”???18??–???è????·??????è???????????è?…?§°???“é???????–???”????—???????è????·???????????‰?—????????????—????????????8 `* x; z8 ]" [* l
??????????¤???????????—???…è???—???????é????????è§?????–?????????????è??è???—?é????????é??????—?é???????????è??????°??????§è????“??§??§?????????????–?é??è?±è?????è??????????????????¤§????·??¨????????–?é??è??????????·???????????‰è??????—??–‘???é?“??±?”·???????…‰??????è?????è??è?????????…‰??????è???????????è?”??????
/ G* M0 n! W" h??????????–????????????????????…???—??· ?…?é…’è??é???????‰
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-22 03:24:15 | 显示全部楼层

Pan Limei

exercise training should not be too long, legs, Be prepared to do well, learn to use maps and other positioning tools. 3. the wrong way Cartire Screw Lovers Bracelet White Gold sometimes there will be a windfall;
$ {, d6 u# ?1 ^: f: }. A3 D7 b12. Navy Kanken Mini It is the effect of a Cartier Diamonds Snag Bracelet Rose Gold clear Cartire Watch Buckle Female Love Bracelet Yellow gold image of the future. will feel more depressed.1 t$ l- G; U5 t  H/ F; R9 K
  sewage treatment and recycling of [A]; the 2010 national energy ring Production Cartier Diamonds LOVE Bracelets Roes Gold technical conference [C]; 2010 5; Almroth S; Pan Limei; in the hot and dry conditions in breast fed infants without additional water [A]; the first session of the Symposium on maternal and Kanken Backpack Purple Violet child nutrition data compilation of [C]; 6 in 1989; the game should pay attention to health care [A]; International Symposium on the twenty-fifth National Academy of Pediatrics of traditional Chinese medicine [C] Seminar on higher education of Chinese medicine pediatrics teaching research in 2008 7; Huang Xingde; Yu Ping; Luo Yunbai; [A]; water quality diagnosis model based on fuzzy clustering TRX FORCE Kit of circulating cooling water system; China TRX Force Kit Outlet Civil Engineering Institute of water industry will be the first meeting of the fourth Council in 2002 8; [C]; Zhang Fangshui; evaporation circulating water quality and treatment analysis of [A]; Chinese nonferrous metal construction association the 2004 project management review conference in 2004 9 set [C]; Tian Wen;; outpatient intravenous infusion in the treatment of safety problems and Countermeasures [A]; National Association of academic exchanges for venous care Jiangxi non slip.2 Q- a- K* |/ @' z) s3 R! f
  % ]% @% g8 h% C4 X0 D
   ?NewsID=727
. E3 z6 H' ^9 L+ C' V' g6 j  
& h9 N) k- [9 W7 c   ?mod=viewthread&tid=102821&pid=297394&page=1&extra=page=1#pid297394
1 e/ \; D8 k4 O' r% K' N  ) @2 y) M6 j, l" a- m
   $ |! O2 J" A8 k
  9 g" q# ~8 `& w% v: J
   # J0 e, G8 I! S* R
  
1 }* A, \0 }: N3 L4 U; T3 }   ?aid=225/ @' o3 y* X- E' z2 U: G
  
, J/ w% ^1 I# }: A8 F   ?aid=9
: J6 C& K4 l; }& k+ s! \) r/ U& i  2 v8 r, f* Z+ G% D: {6 `) z
   ?mod=viewthread&tid=3819&pid=5889&page=3&extra=page=1#pid5889  w5 Y  h# G* s" V
  6 K4 I  Y! e8 U* S+ n2 C+ j0 L6 ^
   ?p=1345848#1345848
8 f3 m9 M- a5 k6 y5 }  # q" M/ w/ c# K* a: }* J# v
   
1 p8 \' ?" d- X+ d7 J  2 `8 G# ]6 B& E3 |) _
   http:  www5e.biglobe.ne.jp ~j-friend cgi-bin honey honey.cgi0 n- n( |; h$ `! g& F1 e. |
  
3 C. C0 W- m' y* H* o* L   / ^* T, `. \, H7 M8 M
  " ~6 P0 ]6 a/ S
   http:  cgi.www5e.biglobe.ne.jp kten cgi-bin aska.cgi
$ ]5 a+ y( q; k4 ~* w* q/ z: {3 f& Z  ) C( X! s7 `0 I/ t# h
   http:  cgi.members.interq.or.jp www1 fuu-k cgi-bin bbs saiyu-ki honey.cgi
- W- j' D! q. B/ M; z1 q  6 `$ A2 n- N6 }% n0 y% ~
   ?aid=27 Q2 z  Z9 X5 G) f" m  _
  - v/ I5 W$ D1 `+ D
   ?aid=36
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 17:50:55 | 显示全部楼层
我喜欢啊,请继续 支持你
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 01:43:39 | 显示全部楼层
中国质量认证中心         http://www.rdjlt.com/
* d8 @' v# P1 o2 ?" D; j; F- L. Q. f" N7 t# p' E
CCC认证         http://www.rdjlt.com/) B: H# a7 T9 \* b  Z/ G5 m& r
3 l) j  V3 t: o/ d; W
权威体系认证         http://www.rdjlt.com/
. B3 w9 m& r2 c# X8 [$ j/ `7 X* s/ K8 h. f, p% D4 [1 O
武汉CCC认证         http://www.rdjlt.com/
, i+ f) X) z6 H) O% U2 |' e3 G6 K. B, Z1 k/ C
湖北CCC认证         http://www.rdjlt.com/; K# }1 F3 }" e: f  ^, w% c
$ `" Y1 l6 {4 O3 }* l/ G) }' `* j
江西Ccc认证         http://www.rdjlt.com/( Q7 ?, v+ ^& b6 U
- w) _! G' M; U) A
体系认证         http://www.rdjlt.com/0 Z9 J) p0 S% y( i$ t
& ~; `: q3 \& y  h
武汉ISo认证         http://www.rdjlt.com/
( V6 c' \8 M  L6 T" N& C$ z. K& b! r
内饰件ccc认证         http://www.rdjlt.com/
" L) [3 m& Y+ x6 v
; c4 N0 @# c0 |& V首选CCC认证         http://www.rdjlt.com/
) s2 w% I3 V1 [6 V9 `# J1 Q; O8 D
5 w; j% A9 M  ]. v8 M. tCCC全包         http://www.rdjlt.com/( [7 X+ k) a& \0 I
  ]8 J. J, {$ @+ I( F0 T
体系全包         http://www.rdjlt.com/
4 h0 g7 o/ ]8 }) m, B) N( A6 S* j$ Y; ?0 ~: p/ H$ n) n
TS16919认证         http://www.rdjlt.com/* m; K: Q7 T" l5 e6 K# G

# ~8 G6 u' h9 r6 FTs27001认证         http://www.rdjlt.com/0 G, X; y! J1 }5 J: P- ~( q/ D0 N- ~

( e% [& g$ G! Y8 I( T# W0 s3 S专业高压检测         http://www.rdjlt.com/; Y- S3 I, u! X- U3 B8 J4 N

6 v1 J' E7 x! E; M: ?企业体系辅导         http://www.rdjlt.com// Q7 t# w. s( @* a; z: J0 C% K! l6 p
, `" t8 b& m+ F! w2 \$ \
中国体系认证         http://www.rdjlt.com/
4 l& i( w: ^: M: b2 r( M- H+ N4 X* w8 S! k* W* W
中国CCC认证         http://www.rdjlt.com/
" S/ Y3 |% {/ t. Z2 l, Y5 a
" ?/ i, h  k1 z快速取证         http://www.rdjlt.com/3 N; u, @8 n: Z6 C0 L6 e# z8 p

' K% c; t  @* p( Z3 e+ V9 z; ^中国质量认证中心网         http://www.rdjlt.com/% I. W( B1 }/ |0 ~2 g# o8 F& n
- {7 f, l5 O! |% Q: f
cqc中国质量认证中心         http://www.rdjlt.com/
7 R+ m& Z6 F5 Z0 |& \  T1 y
. y5 E# _* K4 N, @中国质量认证中心         http://www.rdjlt.com/
, s. t* L4 s: |6 x2 V% {: V2 [4 e0 P: G6 D( T
质量体系认证权威机构         http://www.rdjlt.com/; T' E  I0 M" w: j$ L# j' ]
' \$ {, j! V/ @% A0 f' c
权威iso体系认证         http://www.rdjlt.com/; _8 D& t8 O) f9 K

2 L. n9 n6 o# ]* G4 q, ]% O6 ?中国ccc认证         http://www.rdjlt.com/
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 12:41:01 | 显示全部楼层
周三,瑞士苏黎世国际足联总部传播好消息是:国际足联将放松的现有系统,每个continent"轮流举办世界杯。Ap新闻指出,国际足联的举措是提高中国想要举办2030年世界杯。
- g. l5 p! _5 N1 v. j) x
( Q( W; I8 E' S/ O. M! v; P/ |! Z6 r" z  I( B+ k1 ?0 _, E" ?
* f* q& O4 Y1 A: ?  }# N% k  H
5月11日,国际足联将在巴林举行大会,在此之前,国际足联已经发行文档:董事会“决定hold"世界杯跨越大洲。根据过去的原则,将各大洲轮流举办世界杯,但现在国际足联说,如果需要,可以灵活应对这一原则。
7 m: i- O0 n# `4 _
3 Y$ o3 G: k, I% I# Y1 S& \/ I6 {- @1 v$ D

6 x7 L0 w( _" w/ G; Q" B在卡塔尔举行的2022年世界杯,在正常情况下,亚洲国家想主办世界杯,必须等待至少12年,但是国际足联放松系统,中国主办2030年世界杯的希望。8 y7 H1 A: O  M8 G

6 a7 a* P' U1 H8 K( k美联社(AssociatedPress)报道,2030年的世界杯,也就是说,一百年世界杯的意义重大,南美国家有意联合组织,特别是在第一届世界杯场馆,乌拉圭,表现出极大的诚意。然而,中国有更多的财政资源和能力举办世界杯,万达集团与国际足联去年最大的赞助合同,签署了一份合同,到2030年,国际足联也要考虑中国广阔的市场。" U( G, I* C+ r+ p: f- G/ U( S1 E) T# h
5 Y# j, w* b0 N$ o5 G: a; v

8 n- U/ p5 f2 y: x. H! k7 S
1 c" }( z4 j: j. ?# i/ ~据美联社报道,在国际足联的支持下,中国将主办2030年世界杯独立,王健林的万达集团将会起到重要作用。2026年世界杯可能是在北美举行,美国,加拿大,墨西哥,共同;2030年世界杯是中国。7 L5 G% W1 J: }. R( J

0 m) V, `' ?; b5 i( Z( U( ]8 v
9 M# E% L5 |, p* @# f
" \' p& V* Z  u3 p2002年世界杯,前所未有的中国足球。之后,随着中国足球世界杯,也基本在俄罗斯2018年世界杯。对于中国足球来说,亚洲强手如林,想通过资格进展困难。但中国有丰富的资源,资源举办世界杯,2030年世界杯,国际足联的支持中国,预计将主机。
7 g4 G7 t' j$ z. L* f4 p! P9 x( A
! t- p- g- J& ?9 \8 `
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|广告合作|小黑屋|手机版|Archiver|EnjoyKorea-乐在韩国 ( 苏ICP备07008764 )

GMT+9, 2020-8-10 19:24 , Processed in 0.081847 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表